Zbyněk Prokop

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Zbyněk Prokop (18 May 1962, Košice) is a visual artist, performer and musician. He studied at the Academy of Arts in Prague. He teaches at the Studio of Graphics and Experimental Creation at the Faculty of Visual Arts and Intermedia of the Technical University in Košice.

Zbyněk Prokop je slovenský výtvarník a improvizujúci hudobník. Študoval na Akadémii umení v Prahe, v 80-tych rokoch vystavoval na súkromných výstavách Konfrontace v Prahe (1985-1986) a bytových výstavách Nacempore v Košiciach, spolupracoval s hudobnou skupinou Lesní speváci - The Nace (1981-1985), po roku 1989 s Transmusic Comp., neskôr na projekte Global endemit a Čarne džury. Spoluinicioval založenie Akadémie umení v Košiciach spolu s Jurajom Bartuszom, Vladimírom Jeníkom, Adamom Szentpéterym a Vladimírom Beskidom. Z tohto projektu nakoniec vznikla Fakulta umení na Technickej univerzite v Košiciach, kde pôsobí ako pedagóg v ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby. Venuje sa hudobnej improvizácii ako sociologickému fenoménu a vo svojom štúdiu umožňuje elektroakustickú sebarealizáciu kreatívnych tvorcov, prevažne výtvarníkov. S občianskym združením „Deväť" od roku 2003 organizuje workshopy, semináre, prednášky a multimediálny festival Genius loci v Levoči. (2011)

Links