Karel Slavoj Amerling

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search
Born September 18, 1807(1807-09-18)
Klatovy
Died November 2, 1884(1884-11-02) (aged 77)
Prague

Karel Slavoj Amerling (also known as Karl Slavomil Amerling and Carolus Amerling; pen name Slavoj Strnad Klatovský) was a teacher, writer, and philosopher.

Bibliography[edit]

Works by Amerling[edit]

Collected writings by Amerling[edit]

 • Dějiny první hlavní české školy a kursu učitelského, Otázky časové a rozpravy pedagogické, 14, 1908
 • L. Koubek, M. Novotný, M. Dýma, Pedagogické dědictví K. S. Amerlinga. Výbor z korespondence, Prague: Státní pedagogické nakladatelství, 1960, 352 pp.

On Amerling[edit]

 • F. S. Amerlingová, Stručné vypsání života K. A., 1885.
 • Vojtěch Kryšpín, Obraz činnosti literární učitelstva českoslovanského za posledních 100 let, Prague: M. Knapp, 1885, 422 pp. Includes Amerling's biography, pp 45-50.
 • "Budeč", in Encyklopaedie paedagogická. Slovník vědomostí z vychovávání a vyučování domácího a veřejného ve školách nižších, středních a vysokých, Prague: František Šimáček, 1886.
 • J. V. Jahn, Karel Slavoj Amerling: Obraz ze života a práce, 1893.
 • E. Rádl, O české filosofii přírodní, 1900.
 • F. Čáda, A. příspěvky k Orbis pictus, 1900.
 • F. Čáda, A. učení průvědné, 1907.
 • Památce Amerlingově I–II, 1908.
 • J. Lavička, Stručný nástin filosofie československé ve stol. XIX., 1925.
 • M. Dýma, Buditelská a pedagogická činnost: Karel Slavoj Amerling, in Pedagogické dědictví K. S. Amerlinga, 1960.
 • F. KLEINSCHNITZOVÁ, "Karel Slavoj Amerling a Slovensko", Slovenské pohľady: Časopis pre literatúru a umenie, Vol. XLVI, No. 1, Martin: Matica slovenská, 1930.
 • Československá vlastivěda X., Prague: Osvěta, 1931.
 • J. Král, ČsF, 1937.
 • in Pedagogická encyklopedie I, 1938.
 • Vodička, Felix, ed. (1960) (1 ed.). Prague: Československá akademie věd. pp. 603–604 (Czech).
 • V. Spěváček, Karel Slavoj Amerling, 1962.
 • E. Hoffmannová, Karel Slavoj Amerling, 1982.
 • Forst, Vladimír (1985). Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. A–G. Prague: Academia. pp. 59–63. ISBN 80-200-0797-0 (Czech).
 • M. Cipro, Karel Slavoj Amerling (1807–1884), Pedagogika, 1986.
 • J. Valenta, Karel Slavoj Amerling – Komenský 19. století, in Pocta Univerzity Karlovy J. A. Komenskému, 1991.
 • Ivana Holzbachová, "Karel Slavoj Amerling", in Slovník českých filosofů, edited by Jiří Gabriel et al, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998.
 • Vlčková, Jitka (2000). "Amerling, Karel Slavoj (Slavomil)". In Augusta, Pavel. Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918 (4 ed.). Prague: Libri. pp. 15–16. ISBN 80-85983-94-X (Czech).
 • Vošahlíková, Pavla (2004). Biografický slovník českých zemí: 1.sešit: A. Prague: Libri. pp. 78–80. ISBN 80-7277-215-5 (Czech).
 • František Morkes, "Karel Slavoj Amerling a budečská tradice v českém školství", in Budeč 1100 let. Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, 2005.
 • Osobnosti - Česko : Ottův slovník. Prague: Ottovo nakladatelství. 2008. p. 14. ISBN 978-80-7360-796-8 (Czech).
 • Ladislav Hoskovec, "Homo botanicus: Karel Amerling", botany.cz, March 2009.
 • Svět očima Amerlinga, CD-ROM, 2002.

See also[edit]

Links[edit]