13m3

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Founded in 2005 as a follow-up to a gallery/club Buryzone and media lab Burundi, 13m3 is an initiative based in Bratislava which works with new media and technologies in a culture and social sphere, emphasising the interdisciplinarity and linking of art, science and technologies. In 2006-2009 it was based at Tranzit ateliers where it ran 13m3 Gallery. Current members: Mária Rišková, Mária Čorejová, and Marian Lukačka. Past projects include Multiplace festival, FREE LOST SPACE (2006, project connected to the area around Zlaté piesky), Mobile Studios (2006), Summer Open Academy (2006-2007), and Apokalyptikon (2008).

in Slovak

Združenie 13 kubikov (13m3) priamo nadväzuje na aktivity dvoch predchádzajúcich projektov – klubu a galérie Buryzone a skupiny Burundi. Buryzone (2001 – 2003) bol jedným z prvých nezávislých priestorov pre súčasnú kultúru po roku 2000, ktoré ovplyvnili dnešnú podobu živej kultúry na Slovensku. Verejná obývačka v rodinnom dome sa stala miestom pre prezentáciu začínajúcich a progresívnych kultúrnych aktivít i miestom pre štart a realizáciu mnohých projektov – združenie bolo hlavným organizátorom vzdelávacieho projektu New Media Nation a koordinátorom prvých ročníkov festivalu nových médií Multiplace. Princípy otvorenosti, kolaboratívnosti, zdieľania informácií a zdrojov, záujem o experiment v umení, nové technológie a aktívne ovplyvňovanie prostredia sa stali dôležitými hodnotami aj pre nasledovníka Buryzone, združenie Burundi. Burundi (2003 – 2005) sa stalo jedným zo spoluzakladateľov A4 – asociácie združení pre súčasnú kultúru, ktorá dodnes prevádzkuje centrum súčasnej kultúry A4 – nultý priestor v Bratislave.

Tu sa začala výrazne rozvíjať línia prepájania umenia, vedy, technológií a spoločnosti, predovšetkým v prezentačných a výskumných projektoch (Translab, Monoskop, Citylab), v ktorej pokračuje združenie 13 kubikov založené v roku 2005. Počas rokov 2006 – 2009 sídlilo 13 kubikov v postindustriálnych priestoroch združenia tranzit na Studenej ulici v Bratislave. Tu prevádzkovalo Galériu 13m3, kde sa konali desiatky projektov – výstavy najmladšej generácie autorov a začal sa tu úspešný projekt Umenie pod Mikroskopom (diskusie s umelcami). V tomto období produkovalo združenie niekoľko veľkých projektov – spolupráca na nomádskom medzinárodnom projekte Mobile Studios (2006), koncept a produkcia otvorenej akadémie s témou stretu digitálneho a postdigitálneho sveta Letné dielne (Summer Open Academy, 2006, 2007), festival venovaný aktuálnej reflexii dystopických a apokalyptických vízií v kultúre Apokalyptikon (2008).

V súčasnosti sú členmi združenia 13m3 výtvarníčka Mária Čorejová, architekt Marian Lukačka a teoretička Mária Rišková, ktorí spoločne rozbiehajú projekt Múzeum budúcnosti (od 2012). Ide o sériu aktivít, ktoré budú rozprávať o budúcnosti hypotetickej i veľmi pravdepodobnej, o našich limitách a sklamaniach z „budúcnosti, ktorá nikdy neprišla“, o reálnych snoch a nereálnych plánoch. Ďalšou rovinou projektu sú úvahy o možnej budúcnosti múzea (umenia) ako inštitúcie.

Links