Tranzitdisplay

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

A space for contemporary art, founded by the initiatives Display Gallery and Tranzit.cz in Prague in November 2007. Curators: Vít Havránek and Zbyněk Baladrán.

Literature
  • Václav Magid, Jakub Stejskal, "Rozhovor se zakladateli galerie Display Zbyňkem Baladránem, Ondřejem Chrobákem a Tomášem Svobodou a spoluzakladatelem iniciativy pro současné umění tranzit Vítem Havránkem" / "Interview with Display Gallery Founders Zbyněk Baladrán, Ondřej Chrobák and Tomáš Svoboda and the Co-founder of the Tranzit Initiative for Contemporary Art, Vít Havránek", in Mezi první a druhou moderností, 1985-2012 / Between the First and Second Modernity, 1985-2012, eds. Jiří Ševčík and Edith Jeřábková, Prague: VVP AVU, 2011, pp 383-396 & 397-408. (Czech)/(English)
Links