Slovník výtvarného umenia

From Monoskop
Revision as of 19:34, 13 July 2012 by Sergej (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Cyklus edukatívne ladených relácií vysvetľujúcich pojmy z teórie výtvarného umenia pre potreby SŠ i VŠ študentov s presahom do cieľovej skupiny všetkých laických záujemcov o výtvarné umenie a jeho históriu.

Relácia: Slovník výtvarného umenia

Garanti projektu: Michal Murin, Miloš Štofko

Za Slovenský rozhlas: Táňa Sedláková

Stanica: Devín

Vysielací čas: streda, vždy o 11.30 hod.

Trvanie relácie: 15 min.


Príspevky Miloša Štofka boli pripravené na základe jeho knihy Od abstrakcie po živé umenie: Slovník pojmov moderného a postmoderného umenia (Slovart, 2007).

Príspevky Michala Murina sa týkali jeho umeleckého a teoretického záujmu:

Téma / dátum: Performancie a festivaly (23.2.2011), Intermédiá a multimédia (2.3.2011), Zvukové objekty - história (30. 03. 2011), Zvukové objekty, po roku 2000 (06. 04. 2011), Nové médiá (13. 04. 2011), Web Art /net.art (20. 04. 2011), Nové technológie v umení (27. 04. 2011), Digitálne médiá I. (04. 05. 2011), Digitálne médiá II. (11. 05. 2011), Objekty (08. 06. 2011), Antiumenie (15. 06. 2011), Aktivizmus v umení (22. 06. 2011)


Relácia je reprizovaná raz ročne.

V roku 2012 sa problematika rozšírila na súčasnú grafiku (Robert Makar).

http://www.rozhlas.sk/radio-devin/relacie/Slovnik-vytvarneho-umenia?i=1033
http://www.rozhlas.sk/vyhladavanie?query=Slovn%C3%ADk+v%C3%BDtvarn%C3%A9ho+umenia