Antonín Sychra

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Antonín Sychra (1918-1969) was a Czech musicologist, aesthetician, critic, educator and organiser.

"Na nových metodologických základech se pak Sychra znovu obrátil k problematice vztahu hudby a slova (resp. exprese v hudbě), rozpracované v někdejší strukturalisticky orientované studii o lidové písni i v jiných studiích. Ve spolupráci s foniatrem Karlem Sedláčkem rozvinul novátorský laboratorně-experimentální výzkum prezentovaný roku 1962 publikací Hudba a slovo z experimentálního hlediska (Ve výzkumu po Sychrově smrti spolu se Sedláčkem po určitou dobu pokračoval Miloš Jůzl.). V průběhu doby začal Sychra uplatňovat při řešení otázek spjatých s obsahovostí hudby sémiotické přístupy, zajímal se o využití teorie informace a kybernetiky, rozvíjel konkrétní laboratorní (experimentální) metody práce v estetice a muzikologii (knížka Hudba očima vědy, oscilující na hranici vědy a její popularizace, neztratila dosud na inspirativnosti), zúčastnil se výzkumu nových hudebních typů v podobě elektronické hudby (mj. spolu s inženýrem Antonínem Svobodou referoval na I. semináři elektronické hudby v ČSSR roku 1964)." [1]

Links
See also