Veronika Trachtová

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Redaktorka webu, prosazující nová média a interní komunikaci ve státní správě. Příležitostně spoluorganizátorka konferencí (Kognice, Wikinomie). Dlouhodobě účastnice rozmanitých dobrovolných aktivit zahrnujících SEO, informační architekturu, využívání open source programů. Bývalá analytička mezinárodního webu Fotbalu pro rozvoj.

Studovala obory sociologie, politologie, informační věda a studia nových médií na Univerzitě Karlově a na Erasmu ve Finsku digitální kulturu a komunikaci. Což mělo za následek mizivý zájem o politiku a zvýšený zájem o sociální sítě, konstrukci sociálních světů, vzdělávací politiku, vizualizaci informací a internety. Studia nových médií zakončila diplomovou prací Kdo jsme a kým se stáváme v online sociálních sítích? zaměřenou na konstrukci identity, adaptační mechanismy a narativní vlastnosti online sociálních sítí.