Tomáš Marušiak

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Born 1980 in Košice. New media artist: 3D computer art and internet art. Graduated from AFAD Bratislava (2004, Prof. Sikora). Teaches at Visual Arts and Intermedia FU TU Košice (Studio of New Media). In 2008 co-initiated New Media Explorer festival in Košice.

Mgr.Art Tomáš Marušiak je slovenský výtvarník a vysokoškolský pedagóg tvoriaci v oblasti nových médií. Narodil sa 21. apríla 1980 v Košiciach, po absolvovaní Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v roku 2004 (Otvorený ateliér Prof. Rudolfa Sirkoru) vyučuje na Katedre výtvarných umení a intermédií Fakulty umení TU v Košiciach v Ateliéri nových médií Prof. Anny Tretter ako odborný asistent. Profesionálne sa zameriava na tvorbu 3D počítačového umenia a umenia internetu. Je autorom niekoľkých medzinárodných projektov v oblasti umenia a reklamy. Jeho práce boli publikované aj v holandskej edícii Ad!dict Book. Od roku 2007 spoločne s Mgr.Art. Petrom Jakubíkom ArtD. pracuje na projekte cityvirtual, ktorého cieľom je vytváranie trojrozmerných virtuálnych inštalácií pre internet. Projekt cityvirtual sa v priebehu tvorby transformoval a v roku 2008 sa zmenil na „cityvirtual papervision“, pri ktorom sa využíva ako podpora umeleckej tvorby technológia „papervision3D“ vyvinutá na Massachusetts Institute of Technology.


http://www.nmpoint.com/nmp/people/tomas-marusiak.html