Michal Murin - FAQ

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Michal Murin - Archív:

FAQ:


1. Aktivizmus, politické umenie a socioart2. Rodové umenie / Gender /Queer
 • Michal Murin: Rodové transformácie, In: Rodové aspekty súčasného umeleckého diskurzu (interdisciplinárne sympózium), Nitrianska galéria Nitra, VŠVU, 2012
 • Michal Murin: Nie som len žena, Dart, str. 40-41, 4/2000, 1-2/2001
 • Barbara Geržová / Michal Murin: Interview, Nitrianska galéria, Nitra, katalóg k výstave Interview 2, 2011


3. Umenie spolupráce
 • Michal Murin: Ars Slovakia, Medzičasopis o divadle, str. 34 - 36, Fórum mladých divadelníkov, 1992
 • Michal Murin / Milan Adamčiak (od 1987 ... po roku 2005) "Altruism as Arttruism" (English)
 • Katarína Trnovská, "Milan Adamčiak, Michal Murin. Altruismus ako umelecký akt", Dotyky 5, 2012. (Slovak)
 • Michal Murin (edited by): Milan Adamčiak, Expo - Archive 1: Experimental Poetry 1964-1972, Dzive Buki, Košice, 2011. (Slovak, English, French)
 • Michal Murin / Ko Yue from Barma/Myanmar (2007 - )
 • Michal Murin / Stanislav Filko (od 1994)
 • Michal Murin / Jozef Cseres Lengow & HEyeRMEarS (od 1997)
 • Michal Murin / Peter Kalmus (od 1995 - 2000)
 • Michal Murin / Miloš Boďa (1994 - 1995)
 • Michal Murin / Jaroslav Supek from Vojvodina/Serbia (1994)
 • Michal Murin / Štefan Belohradský (2001 - 2003)


4.


5. Performancie a akcie
6. Umenie zvuku
7.
8.
9. Nové médiá / Digitálne médiá
10. Experimentálne divadlo - Balvan
11. Transmusic comp.Transmusic comp.
12. Projekt SIGNATÚRY
13. Projekt Lengow & HEyeRMEarS
14.


Dodatky: