Avalanches 1990-1995

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

• editor/zostavovateľ: Michal Murin

• vydavateľ: SNEH - Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu, Bratislava, 1995

stiahni: http://monoskop.org/log/?p=1549

http://openlibrary.org/b/OL750053M/Avalanches__1990-95


SNEH - Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu ponúka svoje lavíny v podobe publikácie AVALANCHES 1990 - 95

TEMATICKÉ OKRUHY:

  • Hudobné divadlo - Transmusic Comp. - Bratislava, * Lesní speváci - Košice
  • Pohybové divadlo - Balvan - Bratislava
  • Improvizovaná hudba a radikálnejšie polohy jazzu - John Zorn, David Moss, Jon Rose (Kassel 1992), Peter Machajdík, Phil Minton, Elliott Sharp (Ars Electronica), Christian Marclay (Post Human, Doubletake, hudobné prejavy výtvarníka)
  • Virtuálna realita a hudba - Ars Electronica, najnovšie technológie aplikované pri komponovaní aj pri interpretácii, recenzia CD-ROMu Dejiny Ars Electronica - Linz
  • Mail art (poštové umenie) a hudba
  • Text a hudba - verbálne zaznamenané akustické (hudobné) projekty: Dick Higgins, Hugh Davies, Michal Murin, Marian Palla
  • Festivaly na Slovensku: Festival Intermediálnej Tvorby, Musicsolarium - koncerty, Sound off - nový intermediálny projekt
  • Chcete vedieť niečo o happeningoch, kinetických environmentoch a ďalších mixmediálnych performancoch - prečítajte si hutný a rozsiahly text amerického autora Richarda Kostelanetza - Divadlo zmiešaných médií. Chcete vedieť niečo o dejinách samplingu a získať komplexný prehľad o experimentálnych hudobných nástrojoch, ktorých autormi sú aj výtvarníci - prečítajte si texty anglického autora Hugha Daviesa. Podrobné rekapitulácie v týchto článkoch uvádzajú do kontextov "avantgardné výboje" celého 20. storočia.
  • John Cage - legenda hudby 20. storočia, ktorý navštívil Bratislavu - o experimentálnej hudbe.

• Publikácia Avalanches sú štyri samostatné knihy v jednej, má 216 strán. Okrem toho, že je editorským počinom, v kvalitnej a elegantnej grafickej úprave a s takmer 150 reprodukciami, z ktorých väčšina nebola doteraz v českom a slovenskom kultúrnom kontexte takto ucelene prezentovaná, tento zborník predstavuje intermediálne (medzižánrové, medziformové) presahy medzi hudbou, divadlom, textom a výtvarným umením - teda oblasť doposiaľ ani v Čechách, ani na Slovensku odborne nespracovanú a tiež nepopularizovanú.

• Vydavateľ publikáciu doporučuje pre študentov dejín výtvarného umenia, hudobnej a divadelnej vedy a pre študentov estetiky. Publikácia je zrozumiteľná aj bežnému čitateľovi, ktorý má vzťah k svetovému dianiu v umení hlavne po druhej svetovej vojne.

• "AVALANCHES (v preklade Lavíny) je publikácia, ktorá má v kontexte intermediálneho diania na Slovensku i jeho reflexií priekopnícky charakter" - Mgr. Jozef Cseres - Katedra estetiky FF UK.

• "Kniha prekvapí, zaujme a poteší na jednej strane mladých umenia chtivých ľudí, ktorých záujmy sú na pomedzí divadla, výtvarného umenia a hlavne hudby, ale aj odborníkov. Kniha prináša to, čo na Slovensku z aktuálneho umeleckého diania dosiaľ nebolo prezentované."

• Ak máte radi tradičné divadlo, neznamená to, že vás jeho experimentálnejšie polohy nezaujmú. • Ak máte radi jazz - AVALANCHES ponúka jeho najsúčasnejšie výboje. • Máte radi výtvarné umenie? - prečítajte si o jeho spájaní s hudbou, o výbojoch v 60. rokoch a ich vplyvoch na súčasnosť. • Táto kniha popularizuje súčasné umenie, nezabúda na serióznosť ani na humor.

___________pdf publikácie Avalanches 1990 - 95 si môžete objednať: murin%aku.sk____________

http://monoskop.org/log/?p=1549