Arnold Schlachter

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Arnold Schlachter este artist expresionist emancipat, acţionează prin pictură, desen, text şi obiect într-o continuă producere a imediatului spre un figurativ contorsionat şi obraznic. Este interesat de imigranţi, câini comunitari, postcolonialism bănăţean, jucării ce iluminează, alimentaţie produsă în masă şi ideologii spirituale. În prezent produce obiecte ale deşeurilor subconştientului bucureştean şi dezvoltă strategii experimentale de autoreflexivitate prin autopromovare. Trăieşte şi lucrează în Frankfurt şi Bucharest.


http://arnold-schlachter.blogspot.com/