Andrzej Gwóźdź

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Polish film, media and cultural theorist. Born 1953 in Siemianowice Śląskie. Lives in Katowice.

Bibliography[edit]

New media publications
 • Andrzej Gwóźdź (ed.), Po kinie?... Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, Kraków 1994, Wyd. Universitas, ISBN 83-7052-160-6
 • Andrzej Gwóźdź (ed.), Pejzaże audiowizualne. Telewizja, wideo, komputer, Kraków 1997, Wyd. Universitas, ISBN 83-7052-346-3
 • Andrzej Gwóźdź (ed.), Widzieć, myśleć, być: technologie mediów, Kraków 2001, Wyd. Universitas, ISBN 83-7052-593-8
 • Andrzej Gwóźdź (ed.), Media – eros – przemoc. Sport w czasach popkultury, Kraków 2003, Wyd. Universitas, ISBN 83-242-0392-3
 • Andrzej Gwóźdź (ed.), Między obrazem a narracją. Szkice z teorii telewizji, „Wiedza o Kulturze”, Wrocław, 1990, s. 110.
 • Andrzej Gwóźdź (ed.), Prędkość i przyjemność: kino i telewizja w dobie symulacji elektronicznej, Kielce, 1994, Wydawnictwo Szumachera
 • Andrzej Gwóźdź, Obrazy i rzeczy. Film między mediami, Universitas: Kraków 1997; wyd. 2, przejrzane i poprawione, Kraków 2003
 • Andrzej Gwóźdź, Sław Krzemień-Ojak (eds.), Intermedialność w kulturze końca XX wieku, Białystok, 1998
 • Andrzej Gwóźdź, Piotr Zawojski (eds.), Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, Kraków 2002, Wyd. Rabid, s. 546
 • Andrzej Gwóźdź, Agnieszką Nieracką-Ćwilkiel (eds.), Media, ciało, pamięć. O współczesnych tożsamościach kulturowych, Warszawa 2006, Instytut im. Adama Mickiewicza, ISBN 83-60263-21-3
 • Andrzej Gwóźdź (ed.), Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne: Warszawa 2008
Film publications
 • Andrzej Gwóźdź, Pochwała widzialności. Ze studiów nad niemiecką myślą filmową do roku 1933, Uniwersytet Śląski, Katowice 1990.
 • Andrzej Gwóźdź (ed.), Kino - gest - ciało - ruch: film w perspektywie systemów komunikowania niewerbalnego, Wrocław 1990
 • Andrzej Gwóźdź, Kultura - komunikacja - film. O tekście filmowym, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1992
 • Andrzej Gwóźdź, Filmtheorie in Polen. Eine Anthologie, Frankfurt/M.–Bern–New York–Paris 1992 (pierwsza w świecie antologia polskiej myśli filmowej wydana za granicą)
 • Andrzej Gwóźdź (ed.), Niemiecka myśl filmowa, Kielce 1992
 • Andrzej Gwóźdź, Dwutomowa antologia niemieckiej myśli filmowej (1999/2004) w tym Od projektora do komputera. Współczesna niemiecka myśl filmowa. Antologia, Wyd. Śląsk, Katowice 1999 i Kino niemieckie w dialogu pokoleń i kultur. Studia i szkice, Wyd. Rabid, Kraków 2004
 • Andrzej Gwóźdź (ed.), Kutzowisko. O twórczości filmowej, teatralnej i telewizyjnej Kazimierza Kutza, Książnica: Katowice 2000
 • Andrzej Gwóźdź (ed.), Europejskie manifesty kina. Od Matuszewskiego do Dogmy. Antologia, Wiedza Powszechna: Warszawa 2002
 • Andrzej Gwóźdź, Technologie widzenia albo media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, Universitas: Kraków 2004.
 • Andrzej Gwóźdź (ed.), Cykl publikacji poświęcony dziejom kultury filmowej na Górnym Śląsku (red: 1996, 1998, 2002, 2004) - w tym Filmowcy i kiniarze. Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku 2004
 • Andrzej Gwóźdź (ed.), Kino Kieślowskiego, kino po Kieślowskim, Skorpion: Warszawa 2006


http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Gw%C3%B3%C5%BAd%C5%BA