111

From Monoskop
(Redirected from 1+1+1)
Jump to navigation Jump to search

111 or 1+1+1 was a kinetic constructivist artist group active in 1966-1969 in Timisoara. Roman Cotoşman, Ştefan Bertalan, Constantin Flondor. The members had an intense exchange of ideas but worked individually.

Ştefan Bertalan and Constantin Flondor met towards the beginning of the 1960s as lecturers at the Art Lycée in Timișoara. They shared similar ideas regarding the role of art in modern socialist societies. The process of modernizing the country wasn’t only intended to improve the quality of life for individuals, but it also affected the way they interpreted reality. According to Bertalan and Flondor, artists who follow the modernist spirit should treat art not just as a medium for subjective expression, but also as a tool for the visual analysis of new forms of experiencing the world. They set up the 1+1+1 Group with Roman Cotoşman. It was dedicated to the concept of Cybernetic Art and Op Art, inspired by theories of information, mathematics and bionics – an interdisciplinary study of creating machines that make use of the form and mechanics of living organisms. The group’s principles of honoring individuality shed light on the meaning behind the group’s name. This, however, changed as the group evolved into SIGMA, which functioned as a collective in the traditional sense. The group was established in 1969, following 1+1+1’s representing Romania duing the Constructivist Biennial in Nuremberg. There, Bertalan, Flondor and Cotoşman became acquainted with the International milieu of artists working at the intersection of art, science and technology, such as Nicolas Schöffer or Julio Le Parc. They returned to Romania without Cotoşman, who’d decided to stay in Germany and next year emigrated to the USA. Bertalan and Flondor subsequently founded the Sigma group with with several other artists, who also lectured at the school in Timișoara, including Ioan Gait, Elisei Rusu, Doru Tulcan, and also mathematician Luciana Codreanu. (Source)

History of the group[edit]

(by Constantin Flondor [1] [2])

din 1962

Vizite comune şi reciproce de atelier între Ştefan Bertalan, Roman Cotoşman şi Constantin Flondor.

1966

Prima acceptare la salonul regional-judeţean cu lucrări dominant non.figurative. Bertalan: "Acustică vizuală", "Creştere", "Beton armat". Cotoşman: "Energetics", "Proiecţie spaţială", "Reflexe spaţiale". Flondor: "Nostalgii cosmice", "Mirişte", "August-câmpie-soare".

Ne autodenumim "111" sau "1+1+1", unitate a trei individualităţi.

1967

Participare la expoziţia regională anuală Timişoara.

Expunem, Bertalan: „Identitatea V” – tuş+fire, „Structuri spaţiale”- tuş+fire, „Automorfism”- guaşe; Cotoşman: trei monotipuri, „Secvenţe vizuale”, „Interferenţe 1” şi „Interferenţe 2”; Flondor: „Contrapoziţii instabile” – guaşe, „Dialog contradictoriu” – guaşe, „Prin alţii, care încotro” - guaşe.

1968, luna mai

expoziţia grupării ”111” în sala Kalinderu Bucureşti. Alături de noi au mai fost invitaţi să expună Diet Sayler şi Molnar Zoltan.

Paul Neagu semnala din Bucureşti (3 ianuarie, în „Scânteia”): „Cred că s-ar putea organiza o întâlnire cu grupul de artişti din Timişoara preocupaţi de noile cuceriri în domeniul spaţiului şi al luminii...”. Expoziţia de la Kalinderu a mai fost precedată de două personale: Roman Cotoşman „Proiecte de artă cinetică” la Casa Ziariştilor din Bucureşti deschisă de criticul Eugen Schileru, şi Constantin Flondor din februarie la Galeria UAP din Timişoara, deschisă de Livius Ciocârlie.

La Kalinderu expoziţia este deschisă de Eugen Schileru. Expunem în principal: Bertalan, lucrări optico-dinamice cu fire, plus obiectul „Demonul lui Maxwell”; Cotoşman, o casetă lumino-dinamică a spectrului, ”Fuga cromatică”; Flondor, parte din guaşele de la personala din Timişoara plus lucrări optico - dinamice cu sticlă riglată şi canelată „Interpenetraţii verticale”, „Continuu” şi „Pulsator”.

1968, toamna

gruparea „111” participă la Trienala de Arte Decorative din Milano. Curator Ion Frunzetti.

1969

18 aprilie-3 august, 1969, Biennale Nürnberg, Konstruktive Kunst: Elemente+Prinzipien. Directorul bienalei: Dietrich Mahlow, Preşedinţii comitetului de organizare: Oto Bihalji-Merin, Sep Ruf, printre membri: Umbro Apollonio, Jiri Kotalik. Comisarul secţiei rămâne: Octavian Barbosa, participanţii grupului „111”: Ştefan Bertalan, Roman Cotoşman, Constantin Flondor şi doi artişti din Bucureşti: Ilie Pavel, Mihai Rusu.

Lucrările grupului „111” expuse la bienală: Ştefan Bertalan, „Comportamentul negrului”, „Indentitate plastică I”, „Identitate plastică” II, „Romboidală invariabilă”;. Roman Cotoşman, „Quaternar I”, „Fuga cromatică” şi Constantin Flondor, „Pionii Regelui de Sticlă”, 1968, 170x120x9 cm., panou, plăci de oglindă, plan de sticlă riglată; „Miraj ondulatoriu”, 1968, 190x190x3 cm., desen în tuş pe panou, plan de sticlă canelată; „Pulsator”, 1968, 200x210x3cm., suport metalic, desen în tuş pe plexiglas, plane de sticlă canelată; „Continuu”, 1968, 130x100x3 cm., desen în tuş pe panou, plan de sticlă canelat.

ZEIT, 25 aprilie: "...pentru prima dată într-o expoziţie internaţională sunt reprezentaţi la fel de puternic artişti din Est şi din Vest. În sfârşit artiştii statelor blocului de est nu sunt priviţi precum rudele sărace". Gottfried Sello.

„Pionii regelui de sticlă”. Structură variabilă şi simetrică organizată din 348 suprafeţe de mici oglinzi mobile dispuse pe două registre. Fiecărui registru îi corespunde câte un plan de sticlă riglată. Lumina reflectată de oglinzi se spaţializează, suprafeţele reverberează prin transparenţa ecranului riglat. Configuraţia întregului (variabilă) este dependentă de poziţia multitudinilor de oglinzi ( mobile în ax transversal şi plan), de sursele de lumină (naturale, artificiale) şi de mişcarea privitorului. Lumina este astfel modelabilă., lumina primeşte volum. Multitudinea de lumini-prisme imateriale se ating, se intersectează, se suprapun. Atunci Raphael Soto, prezent la bienală cu un coridor inundat de o ploaie de fire albe sintetice, privind “Pionii…” mi-a mărturisit aprecierea.

Flondor: "Studiile mele de lumină din Pădurea Verde, studiile de ritm şi de creşterea copacilor, cele privind alternanţa dintre pozitiv/negativ, dintre frunze şi cer, analizele de structuri şi câmpuri de semne premerg şi stau la rădăcina lucrărilor de la Nürnberg (`66-`68)."

Printre expozanţii de la Bienala Internaţională de la Nürnberg, la secţiunea istorică, amintesc: Constructivismul rus cu El Lissitzky „spaţiul Proun”, grupul olandez „De Stijl”, tendinţe constructiviste la Bauhaus cu Josef Albers; Sonia şi Robert Delaunay, Kupka, Lajos Kassak, Max Bill. În celelalte pavilioane mai expuneau /notez selectiv/: Julio Le Parc (din Groupe de Recherche d`Art Visuel, Paris), „Celulă cu dublă proiecţie”- 430x430x250 cm, motor, lampă etc.; Waldemar Cordeiro, „Aparat pentru o fizic-semantică transformare”-obiect mecanic; Gerhard von Graevenitz, „Spaţiu /încăpere/ cinetică”- 400x400x280cm. lemn, motor, lampă; Zdenek Sykora, „Structură cu 10 culori”, 260x240 cm., folie pe sololit; Francois Morellet, „Grilă transformabilă”- 200x200cm.; Nicolas Schöffer, „Lux 10”- 332x132x124cm., metal; Getulio Alviani, „Enviromental Cubo”- 330x330x330 cm.; Giani Colombo, „Spaţiu elastic, ambianţă cine-visualo-estetică”- 400x400x400cm.; Alexandar Srnec, „Luminoplastică 4-7”- 300x300 cm., plexiglas, dia-proiector, electromotor; Angel Duarte, „V.43”lumino-grafică,100x100x8cm.;JesusRafaelSoto,„Penetrable”- 2000x250x250 cm., fire sintetice; 12 serigrafii ale grupului „Dvijenie”din Moscova cu manifestul lui Lev Nusberg.

După Bienală lucrările grupării „111” sunt solicitate la o expoziţie internaţională de artă constructivă din Norvegia, Galeria „Sonja Henje Gallery” Oslo.

1969

Roman Cotoşman rămâne in Germania. Desfacerea grupului.

Exhibitions[edit]

  • 1967 - 1969, Saloane de Artă [Art Saloons], annual regional exhibition, Timişoara,
  • May 1968, Five artists from Timişoara, Kalinderu sala [Kalinderu Hall], Bucharest, curator: Eugen Schileru. With Diet Sayler and Zoltan Molnar.
  • fall 1968, The Triennial of Decorative Arts, Milan -Italy, curator: Ion Frunzetti.
  • Apr-Aug 1969, The Biennale of Constructive art. "Elements + Principles", Nürnberg - Germany, curator: Octavian Barbossa.
  • 1969, Constructive Art. Sonja Henje Gallery, Oslo-Norway.

Links[edit]