Vilém Novák

From Monoskop
Revision as of 12:37, 22 May 2007 by Dusan (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Born 1981. Lives in Prague.

2002-2003 fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, obor psychologie se sociální politikou a prací. 2003-2006 FaVU VUT v Brně, ateliér multimédií Richarda Fajnora. V roce 2006 absolvoval stáž v ateliéru nových médií Michala Bielického na AVU. V současnosti je na stáži na katedře audiovizuálních studií FAMU. Jeho tvorba je zaměřena především na interaktivní 3D aplikace v propojení na instalace, tracking, a sledování lidského chování. Samostaně vystavoval na festivalu Přesahy (Brno, 2002) a účastnil se festivalu Enter multimediale 2 (Praha, 2005).


http://plant.ffa.vutbr.cz/~novak/