Barbara Kita

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Adiunkt w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się głównie teorią filmu i nowych mediów oraz przekładami tekstów z zakresu kultury audiowizualnej.

Selected publications
  • Barbara Kita, Między przestrzeniami. O Kulturze nowych mediów. Wydawnictwo RABID. Kraków 2003.