* Texts

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=d25e1747-dc01-11d9-b838-00d0090cddb2&articleId=54013011-e95b-11d9-b838-00d0090cddb2 http://www.humanaffairs.sk/ha105.htm

http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/2002/17abr/artactio.htm

NEW MEDIA by Michal Murin

• Od utópie cez virtualitu po digitálnu realitu, PROFIL 2/2004 str. 80 –94. • Rádio-art, Profil 4/2000 • Nové médiá, Profil 4/2000 • Ars Electronica 1996-2000, Profil 4/2000 • Transart communication - Studio Erté, Almanach 98, SCCA, 1999, Bratislava • Barla 1996 - videojournal, Almanach 98, SCCA, 1999, Bratislava • • 4’ 33’’ opery o hudbe v mysli, Dotyky 1- 2/98 • Surfing on electronic surfaces, AVALANCHES, str. 116, SNEH, 1995, Bratislava • Ars Electronica - 1995, Profil 1-2/95, • Ars Electronica 94 Linz, Profil 5-6-7/94 • Gary Hill, Profil 12/93 • Vito Acconci: The city inside us, Profil 5/93 • Umenie USA v Berlíne, Profil 6-7/93 • Binaera, Profil 8-9/93 • Brigite Kowanz, Profil 11/93 • Ars Electronica 1992, Profil 14-15/92 + • Nové technológie v slovenskom umení alebo vyhoďme sa z kola von, Almanach 98, SCCA, 1999, Bratislava • 4’ 33’’ opery o hudbe v mysli, Dotyky 1- 2/98 • Surfing on electronic surfaces, AVALANCHES, str. 116, SNEH, 1995, Bratislava

SOUND and MUSIC • Múzeum v signatúre, Arch, 11/2003 • Rádio-art, www.radioart.sk, 2001 • Grafické partitúry, www.radioart.sk, 2001 • Zvukové objekty, www.radioart.sk, 20001 • Rádio-art, Profil 4/2000 • Nové médiá, Profil 4/2000 • Ars Electronica 1996-2000, Profil 4/2000 • Zvukové objekty, Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia, ed. J. Geržová, Kruh súčasného umenia PROFIL, 1999, Bratislava • Grafické partitúry, Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia, ed. J. Geržová, Kruh súčasného umenia PROFIL, 1999, Bratislava • Transart communication - Studio Erté, Almanach 98, SCCA, 1999, Bratislava • Performance na Slovensku v 90. rokoch, A.K.T., 1999, Dům umění, Brno • Zdravotné problémy, diéty a cvičenia performerov, TICHO 11/99 • 4’ 33’’ opery o hudbe v mysli, Dotyky 1- 2/98 • 4’ 33’ opery o hudbe v mysli, TICHO 8-9/98 • Dejiny klavíra v súčasnom umení, TICHO, 6-7/97 • Akustické objekty Vladimíra Labata, Výtvarníci vo Vojvodine, Báčsky Petrovec, YU • Subkultúrna kozmopolitná transkultúra: mail art a hudba, Signal, No. 13-14,1996, Belehrad, Juhoslávia • Subkultúrna kozmopolitná transkultúra: mail art a hudba, Avalanches, 1995, SNEH, Bratislava • Text a hudba, str. 53, AVALANCHES, 1995, SNEH, Bratislava • Surfing on electronic surfaces, AVALANCHES, str. 116, SNEH, 1995, Bratislava • Hugh Davies, AVALANCHES, str.: 151, SNEH, 1995, Bratislava • Ars Electronica - 1995, Profil súčasného výtvarného umenia, 1-2/95, • Transmusic Comp. AVALANCHES, str. 35, SNEH, 1995, Bratislava • Ars Electronica 94 Linz, Profil súčasného výtvarného umenia, 5-6-7/94 • Performance?, Profil súčasného výtvarného umenia 3/93 • Hudba odnikiaľ, Profil súčasného výtvarného umenia, 6-7/93 • Zemné divadlo, Javisko, 3/93 • Ars Electronica 1992, Profil súčasného výtvarného umenia, 14-15/92 • SNEH - Spoločnosť pre nespútané hranie, Dotyky, 8/1992 • Martin Burlas v stoke, Slovak Music, 1/92, HIS • San Francisco Performance art, Profil súčasného výtvarného umenia, 22/91 • PERFORMANCE?, Profil súčasného výtvarného umenia, 17-18/91 • Transmusic Comp. (hudobné performance), Slovak Music, str. 24. 2/1991, HIS, Bratislava • Transmusic Comp., Dotyky, 10/1991 • Lauria Anderson, Javisko, 3/1991 • Patamuzika, Dotyky, 9/90 • Visual Composition, EVOS 8, 1989, Perth, Austrália

PERFORMANCE ART• Performance art in Slovakia http://www.asa.de/magazine/iss4/11murin.htm